Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua teollisuuden kunnossapitoon. Toimintamme on asiakaslähtöistä, joustavaa ja tehokasta. Meiltä asiakas saa kokonaisvaltaisen kunnossapitopalvelun lisäksi räätälöidyt yksittäiset kunnossapitotyöt. Toimimme vaativissa ympäristöissä ja siksi työ- ja tuoteturvallisuus ovat meille avainasioita. Henkilöstön vankka ammattitaito ja monivuotinen kokemus teollisuuden kunnossapidosta ovat vahvuuksiamme.

Sitoudumme asiakkaan luona tehtävään kunnossapitoon täysillä. Tämä mahdollistaa asiakkaillemme toimivan ja kehittyvän kunnossapito-organisaation, joka tukee tuotannon häiriötöntä ja kustannustehokasta toimintaa turvallisessa ympäristössä.

Hinnoittelumme on kilpailukykyistä ja kykenemme parantamaan asiakkaidemme tuottavuutta tehokkaan organisaatiomme sekä motivoituneen henkilöstömme avulla. Hyvät suhteemme kotimaisiin ja kansainvälisiin laitetoimittajiin sekä teollisuuden alihankintayrityksiin takaavat laadukkaat varaosat ja nopeat toimitusaikataulut.

Ylläpito- ja huoltopalveluillamme varmistamme ja optimoimme laitoksesi elinkaaren. Asiakkaanamme saat mm. 24/7 -päivystyksen sekä kattavat automaation varaosapalvelut häiriöttömän toiminnan takaamiseksi.

 

Kunnossapitopalvelumme kattaa:

 • Ennakkohuollot
 • Korjaavan kunnossapidon
 • Vuorokunnossapidon
 • Muutos- ja parantamispalvelut
 • Seisokkien suunnittelun ja toteutuksen
 • Ulkoistuspalvelut

 

Kunnossapito voi olla...

LAITOKSEN TAI SEN OSAN KOKONAISKUNNOSSAPITOA

Kokonaiskunnossapitosopimus kattaa nimensä mukaisesti koko tuotantoprosessin kunnossapidon. Se poistaa alihankintaketjun turhat kulut kokonaisprosessista, sillä vastaamme kunnossapitoon liittyvistä kaikista vaiheista, ja laskee kustannuksia mm. minimoimalla yllätykselliset tuotantoseisakit ennakoivan ja suunnitelmallisen käynnissäpidon keinoin. Kustannusten laskiessa prosessien luotettavuus ja tuottavuus nousevat.

Tarjoamme myös kerran, kaksi tai sovittavan määrän viikossa tapahtuvaa, toistuvaa kunnossapitoa, jolloin saatte koko yrityksemme tuen kunnossapitoa ja automaatiota koskeviin kohteisiin.

Kunnossapitosopimuksemme on aina yhteisten neuvottelujen tulos. Siinä on huomioitu asiakkaan tarpeet ja toiveet, kunnossa- ja käynnissäpidon nykytila ja kehityskohteet, työturvallisuus sekä asiakkaan oman teollisuudenalan työolosuhteet, säännökset ja toimintatavat.

YLLÄPITOSOPIMUS

Käyttövarmuutta kaikissa tilanteissa

 • Vuosihuoltosopimukset
 • Ennakkohuoltosopimukset
 • Sähkökäytönjohtajuus
 • Koulutukset ja riskinarvioinnit
 • Säteilylähteiden huollon osaavan asiantuntijan
 • Kattilalaitosten huoltovalmiuden
 • Varaosahallinta

 

HUOLTOA, KORJAUKSIA JA MODERNISAATIOITA

Yksittäistoimitukset ja projektit

 • Vikakorjaukset
 • Tuotanto- ja kiinteistön laitteiden huollot
 • Asiantuntijapalvelut ja kartoitukset
 • Laitemodernisaatiot ja linjasiirrot
 • Asennus- ja käyttöönottopalvelut
 • Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastukset

Komponentit

Käyttämämme laadukkaat komponentit tulevat luotettavilta yhteistyökumppaneiltamme. Huolehdimme puolestanne komponenttien hankinnasta ja asennuksesta osaksi uutta tai olemassa olevaa automaatiolinjastoa.

Tarjoamme komponentit:

 • Valvontaan
 • Ohjaukseen
 • Kytkentään
 • Mittaukseen

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Marko Härkönen
Avainasiakaspäällikkö

Kunnossapito- ja huoltopalvelut
Puh. +358 40 7732 107
Email. marko.harkonen(a)servicepoint.fi