Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua teollisuuden kunnossapitoon. Toimintamme on asiakaslähtöistä, joustavaa ja tehokasta. Meiltä asiakas saa kokonaisvaltaisen kunnossapitopalvelun lisäksi räätälöidyt yksittäiset kunnossapitotyöt. Toimimme vaativissa ympäristöissä ja siksi työ- ja tuoteturvallisuus ovat meille avainasioita. Henkilöstön vankan ammattitaidon ja monivuotinen teollisuuden kunnossapidon kokemuksen ansiosta voimme täyttää asiakkaan oman teollisuudenalan asettamat vaateet ja huolehtia kunnossa- ja käynnissäpidon nykytilasta ja kehityskohteista turvallisesti.

Ylläpito- ja huoltopalveluillamme varmistamme ja optimoimme laitoksesi elinkaaren. Asiakkaanamme saat kattavat automaation varaosapalvelut häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Hinnoittelumme on kilpailukykyistä ja kykenemme parantamaan asiakkaidemme tuottavuutta tehokkaan organisaatiomme sekä motivoituneen henkilöstömme avulla. Hyvät suhteemme kotimaisiin ja kansainvälisiin laitetoimittajiin sekä teollisuuden alihankintayrityksiin takaavat laadukkaat varaosat ja nopeat toimitusaikataulut.

 

Kunnossapitopalvelumme kattaa:

 • Ennakkohuollot
 • Korjaavan kunnossapidon
 • Vuorokunnossapidon
 • Muutos- ja parantamispalvelut
 • Modernisaatiot
 • Seisokkien suunnittelun ja toteutuksen
 • Ulkoistuspalvelut

VALITTAVANA ON KOLME ERI KUNNOSSAPITOTASOA

TUOTANTOLAITOKSEN TAI SEN OSAN KOKONAISKUNNOSSAPITOA

Kokonaiskunnossapitosopimus kattaa nimensä mukaisesti koko tuotantoprosessin kunnossapidon. Se poistaa alihankintaketjun turhat kulut kokonaisprosessista, sillä vastaamme kunnossapitoon liittyvistä kaikista vaiheista. Osaavan kunnossapidon avulla voimme myös laskea kustannuksia mm. minimoimalla yllätykselliset tuotantoseisakit ennakoivan ja suunnitelmallisen käynnissäpidon keinoin. Kustannusten laskiessa prosessien luotettavuus ja tuottavuus nousevat. Valittana on myös sovittavissa määrin tapahtuvaa, viikoittain toistuvaa kunnossapitoa, jolloin saatte koko yrityksemme tuen kunnossapitoa ja automaatiota koskeviin kohteisiin.

Kunnossapitosopimuksemme on aina yhteisten neuvottelujen tulos. Siinä on huomioitu asiakkaan tarpeet ja toiveet, kunnossa- ja käynnissäpidon nykytila ja kehityskohteet, työturvallisuus sekä asiakkaan oman teollisuudenalan työolosuhteet, säännökset ja toimintatavat.

YLLÄPITOSOPIMUS

Räätälöimme palvelut vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ottamalla vastuullemme asiakkaidemme kohteen kokonaisvaltaisen kunnossapidon. Se poistaa alihankintaketjun turhat kulut kokonaisprosessista, sillä vastaamme kunnossapitoon liittyvistä kaikista vaiheista, ja huolehdimme kaiken suunnittelusta käynnistykseen ja tuotannon optimointiin, joka takaa käyttövarmuuden kaikissa tilanteissa tarjoamalla esimerkiksi seuraavat palvelut:

 • Vuosihuoltosopimukset
 • Ennakkohuoltosopimukset
 • Sähkökäytönjohtajuus
 • Koulutukset ja riskinarvioinnit
 • Säteilylähteiden huollon osaavan asiantuntijan
 • Kattilalaitosten huoltovalmiuden
 • Varaosahallinnan

 

HUOLTOA, KORJAUKSIA JA MODERNISAATIOITA

Tuemme asiakasta myös tarjoamalla käyttöön työnjohdon, joka yhdessä asiakkaan kanssa määrittelee kehityskohteet, linjaa käyttöasteen ja takaa tuotantohuippujen aikaisen varmuuden tuotannon toimivuudesta. Asiantuntevat kunnossapitoammattilaiset huolehtivat määriteltyjen kohteiden huolloista ennakoivan ja ylläpitävän kunnossapidon avulla.  Myös yksittäiset korjaus- ja huoltotyöt sekä kunnossapidon ohessa tehtävät laitemodernisaatiot kuuluvat kunnossapitopalveluihimme. Tarjoamme osaamisemme esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

 • Vikakorjaukset
 • Tuotanto- ja kiinteistölaitteiden huollot
 • Asiantuntijapalvelut ja kartoitukset
 • Laitemodernisaatiot ja linjasiirrot
 • Asennus- ja käyttöönottopalvelut
 • Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastukset

Komponentit

Kunnossapidossa käyttämämme laadukkaat komponentit tulevat luotettavilta yhteistyökumppaneiltamme. Huolehdimme puolestanne komponenttien hankinnasta ja tarvittaessa asennuksesta laitos- tai sähköistyskomponentteja tarvitsevaan kohteeseen.

Tarjoamme komponentit:

 • Valvontaan
 • Ohjaukseen
 • Kytkentään
 • Mittaukseen

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Marko Härkönen
Avainasiakaspäällikkö

Kunnossapito- ja huoltopalvelut
Puh. +358 40 7732 107
Email. marko.harkonen(a)servicepoint.fi