Servicepointin tietosuojaseloste

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Alla olevista linkistä voit perehtyä siihen, kuinka Servicepoint Kuopio Oy:n rekisterinpitäjä kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Servicepoint Tietosuojaseloste