Robotti- ja automaatioratkaisut

Automaatioyksikkömme toteuttaa vaativia automaatiojärjestelmiä ja -keskuksia sekä robotiikkaa ja sähkökäyttöjä teollisuuden tuotantolinjoihin. Tyypillisiä kohteita automatisointiin ovat erilaiset kappaleenkäsittelytehtävät sekä tuotannon ja logistiikan lajittelu- ja pakkaustehtävät. Palvelun laajuus vaihtelee asiakaskohtaisesti kokonaisprojekteista monipuolisiin elinkaaripalveluihin. Lisäksi tarjoamme automaation ja sähköistyksen modernisointeja useille eri toimialueille esimerkiksi tuotantokoneisiin ja -järjestelmiin. Vuosikymmenten aikana olemme toteuttaneet satoja automaatioprojekteja muun muassa elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden asiakkaille.

Järjestelmä kokoonpannaan ja testataan meillä Kuopiossa, jonka jälkeen se hyväksytetään asiakkaalla. Järjestelmä siirretään asiakkaan tiloihin mahdollisimman valmiina, jotta asennukseen kuluva aika ja mahdollinen tauko tuotannossa voidaan pitää mahdollisimman lyhyenä. Laaja prosessi- ja teknologiaosaamisemme mahdollistaa luotettavan mitoituksen, suunnittelun ja käyttöönotot eri toimittajien laitteilla.

Kaikkiin toimittamiimme ratkaisuihin tarjoamme myös kattavat, valtakunnalliset kunnossapito- ja huoltopalvelut. Palveluihimme kuuluvat niin yksittäiset vikakorjaukset kuin huolto ja korjausmiehen vastaus 24/7. Tarjoamme myös kattavat valikoimat tarvikkeita ja varaosia. Tavoitteenamme on, että asiakas saa asiantuntevaa teknologiapalvelua kustannustehokkaasti halutessaan yhdeltä luukulta.

 

Automatisointi vähentää valmistuskustannusta sekä parantaa laatua

  • Varmistamalla materiaali- ja raaka-aineiden oikeellisuuden
  • Varmistamalla tuotteen laadun
  • Varmistamalla tuotemäärät pakkaustasoittain
  • Tuotekohtaisten asetusten keskitetyssä hallinnassa ja valvonnassa
  • Vakioimalla ja tehostamalla tuotannon toimintoja
  • Hallinnoimalla tilaukseen käytetyt materiaalit ja tuotantotiedot
  • Tilaustietoihin perustuvan tuotemerkinnän ja tarkistuksella
  • Varmistamalla yksilölliset tuotemerkinnät pakkaustasoittain
  • Pakkaustasojen välisten suhteiden tallentamisella (aggregointi)
  • Mahdollistamalla tietojen vaihdon logistiikassa, läpinäkyvyyden ja reaaliaikaisen jakelutiedon

Tulevaisuuden automaatioratkaisuja

Pakkaus

Pakkausautomaatio nopeuttaa pakkausprosessia ja auttaa myös vähentämään laatikoiden kokoamisen aiheuttamaa kehon kuormitusta. Myös työskentelyolosuhteet pakkaavan teollisuuden linjoilla ovat otollisempia robotisoinnille kuin ihmisille.

Lavaus

Lavauksella tarkoitetaan usein kappaleenkäsittelysovellusta, jossa tuotteita siirretään automaattisesti kuormalavoille halutulla tavalla. Robotti poimii tuotteet yhdestä tai useammasta paikasta ja siirtää ne ohjelmoidun lavakuvion mukaisesti lavalle. Tärkeä osa lavaustyökiertoa on pakkausten esiryhmittely ennen niiden sijoittamista lavalle. Investointi robotisoituun lavausjärjestelmään parantaa tuottavuutta, joustavuutta ja kannattavuutta sekä vähentää henkilöstön tekemien riskialttiiden ja painavien nostojen määrää.

Räätälöidyt ratkaisut

Eri teollisuuden alojen tarpeisiin yksilöllisesti räätälöidyt automaatiojärjestelmämme sisältävät kokonaissuunnittelun ja valmistuksen kaikkine eri vaiheineen ja laitteineen, esimerkiksi robotteineen. Huomioimme jo suunnitteluvaiheessa tulevat tuotekehitykselliset näkökulmat sekä laitteiden hyvän huollettavuuden. Tarjoamamme ratkaisut ovat helposti muunneltavissa ja laajennettavissa sekä toimivat saumattomasti asiakkaan muiden tuotantoprosessien kanssa ja soveltuvat teollisuuden kaikkiin tuotantotarpeisiin.

Konenäkö

Konenenäkö ja sen sovellukset parantavat laatua ja tehostavat toimintaa. Pääasiallinen tarkoitus on vähentää laadunvalvonnan kustannuksia sekä parantaa laatua. Konenäöllä varustettu tuotantolinja voidaan pitää käynnissä ympäri vuorokauden ja konenäkö huolehtii yhdessä muiden järjestelmien kanssa siitä, että vaurioituneet tai laatukriteerien vastaiset tuotteet eivät päädy kuluttajalle.

Teollisuusrobotit

Nykyaikaiset teollisuusrobotit ovat helppokäyttöisiä ja niiden sovelluskohtaisten vaihtoehtojen valikoima, suoraviivainen integraatio, suuret hyötykuormat ja laaja ulottuvuus nostavat tuotannon joustavuuden aivan uudelle tasolle. Toimitamme robotteja pienistä höyhensarjalaisista aina raskaampiin teollisuusmalleihin niin teollisuuden, logistiikan kuin palvelualan tarpeisiin. Suunnittelemme robotisoituja prosesseja, koulutamme käyttäjät ja tarjoamme kattavan kunnossapito- ja huoltopalvelun.

Yhteistyörobotit

Yhteistyörobotin tarkoitus on työskennellä yhdessä ihmisen kanssa tuotannossa. Yhteistyörobotit ovat uusi robotiikan muoto teollisuuden tarpeisiin ja niitä markkinoidaan turvallisina. Yhteistyörobotti onkin suunniteltu paljon teollisuusrobotteja herkemmäksi. Robotit ovat myös paljon kevyempiä kuin teollisuudessa käytetyt suuren kokoluokan robotit. Robottien geometria on pyöreämpää ja niiden johdot sekä moottorit on rakennettu niiden sisään, jolloin robotti on kompakti ja turvallinen eikä vaadi erillisiä turvajärjestelmiä kuten aitausta tai muita turvalaitteita.

Keskusvalmistus

Tähtäämme jokaisen ohjauskeskuksen rakenteessa ja valmistuksessa tuotantolaitoksen uudistuksiin ja arkea helpottavan järjestelmien toimivuuteen. Keskusvalmistus vaatii korkeatasoista tietotaitoa sähköautomaatiosta. Ammattitaitomme pohjalta valitsemme käyttöömme vain laadukkaimmat komponentit, jotka yhdistyvät asiakkaan tarpeiden pohjalta rakennetuiksi keskuksiksi.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Jukka Leskio
Myyntipäällikkö

Robotti- ja automaatioratkaisut
Puh. +358 44 7868 213
Email. jukka.leskio(a)servicepoint.fi