Uutiset

Asiantuntevia ratkaisuja tuotantolinjojen päivityksiin ja siirtoihin

18.02.2019

Servicepoint on toteuttanut kuluneiden vuosikymmenien aikana tehdaskunnossapitoa sekä eri asteisia automatisointia vaativia muutos- ja parannustöitä tuotantolinjoille. Kaikessa tekemisessämme on ollut kantavana voimana asiakkaan luottamus tekemiseemme ja vastuuntuntomme. Ajatuksena on aina ollut asiakkaidemme tuotannon tehokkuuden ja tuotteiden turvallisuuden edistäminen. Servicepoint onkin tunnettu kattavista laitteistotoimituksista eri toimialojen yrityksille. Nämä laitteistotoimitukset ovat usein pitäneet sisällään teollisuusrobotteja, kuljetinjärjestelmiä ja konenäkösovellutuksia. Yrityksen vähemmän tunnettu palvelu on keskittynyt teollisuuskoneiden ja kokonaisten tuotantolinjojen siirtoihin tehtaasta toiseen ja maasta toiseen.

Menneen puolen vuoden aikana Servicepoint on ollut toteuttamassa asiakasprojekteja, joissa pääosassa on ollut asiakkaan tuotantolaitteiston siirto maasta toiseen ja mm. automaation ja hydrauliikan modernisointi. Projektit toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tällaisissa projekteissa Servicepointin työntekijät osallistuvat usein siirrettävän laitteiston purkamiseen projektin lähtömaassa. Purkamisen jälkeen laitekokonaisuus tai laitteiden osia on siirretty Servicepointin Kuopion toimitiloihin, missä niille on tehty perusteelliset huolto-, kunnostus- tai modernisointitoimenpiteet, jotka ovat tähdänneet tuotantokapasiteetin nostoon ja turvallisempaan käyttöön. Projektit sisältävät tarvittavien muutosten suunnittelua, jotka voivat koskea esimerkiksi olemassa olevia sähkökaapelointeja sekä mekaanisia osia.

Tuotannon siirtoon liittyvät projektit luovat omat logistiset ja toteutukselliset haasteensa ja niihin sisältyy uusien tarvittavien osien suunnittelua ja mekaanisia muutoksia sekä olemassa olevien laitteistojen muutoksia, huoltoja, ja ohjelmistopäivityksiä. Mekaniikka-, prosessi-, ja sähkösuunnittelu, laitteiston uudelleen kokoonpano ja linjaston testaus tehdään yhteystyössä asiakkaan kanssa. Hyväksyttyjen ja testattujen muutosten jälkeen laitteisto siirretään kohteeseen, jossa Servicepointin työntekijät asentavat ja käyttöönottavat laitteiston yhdessä asiakkaan ja paikallisten laitekäyttäjien kanssa asiakkaan antamien määritysten mukaan. Lopullinen testaus ja tuotannon käynnistys tehdään aina yhteistyössä asiakkaan laitekäyttäjien ja huoltohenkilöstön kanssa. Projekteihin kuuluu usein myös käyttö- sekä huoltokoulutus, jonka tulevat laitekäyttäjät saavat. Kokonaisuudessaan projekteihin osallistuu kymmeniä henkilöitä suunnittelijoista, sähkö- ja mekaniikka-asentajiin ja dokumentoijiin.

Servicepoint toteuttaa tehtaiden tuotantolinjojen siirtoprojekteja tarvittaessa ja huoltaa sekä uusii laitteistoja sovittaessa. Tärkeää jokaisessa projektissa on, että muutoksen kohteena olleet koneet ja laitteistot täyttävät vaatimuksiltaan niille asiakkaan asettamat tavoitteet (esim. CE-merkinnät käytetyille komponenteille) ja toimintaedellytykset. Vankka kokemuksemme automaatiolaitteiden parista varmistaa sen, että kaikki muutokset tehdään ammattitaidolla ja muutokset täyttävät korkeat tuotantostandardimme.

Jukka Leskio
Myyntipäällikkö
Servicepoint Kuopio Oy
jukka.leskio@servicepoint.fi