Uutiset

Auttamassa venäläisiä saamaan turvallisia lääkkeitä yhteistyöprojektissa SKOLKOVO:n kanssa

17.05.2017

Eri markkinoiden lääkeviranomaiset ovat vaatimassa lääkkeiden serialisointia. Lääkepakkauslinjojen serialisointipäivitykset etenevätkin lääkeyhtiöiden keskuudessa ja myös Venäjä suunnittelee täydellistä serialisointi ja track & trace järjestelmää, joka kattaa lääkevalmistajat ja loppukäyttäjät. Serialisointi pyrkii varmistamaan, että lääke jonka loppukäyttäjä ostaa, voidaan jäljittää sekä tuotanto- että kuljetusketjujen kautta alkuperään asti. Näin varmistetaan, ettei tuotetta ole peukaloitu matkan varrella.

Aiemmin tänä vuonna Servicepoint osallistui konsultointiprojektiin, jota johti Vladimir Preobrazhenskiy, Moscow School of Management SKOLKOVO:n tutkimusjohtaja, ja avustivat Svetlana Pashkevich, SKOLKOVO:n MBA ja Executive MBA ohjelmien johtaja, sekä Andrei Shpak, SKOLKOVO WTC tutkimus- ja neuvonantotiimin johtaja. Valintakriteerit olivat tiukat ja Servicepointin kvalifioituminen mukaan projektiin perustui aiempaan kokemukseen venäläisten tehtaiden pakkauslinjojen automaatiosta ja yrityksen tunnetusta, vahvasta kyvystä tarjota uutta viranomaisten vaatimaa serialisointiteknologiaa.

Servicepoint on seurannut Venäjän lääkelainsäädännön kehitystä vuosien ajan voidakseen palvella Venäjän lääketeollisuuden tarpeita. Yritys onkin valmis toteuttamaan Venäjän vuodelle 2019 suunnittelemat lääkepakkausten vaatimat serialisointimuutokset. Servicepoint haluaa auttaa venäläisiä yrityksiä vastaamaan uuden lain asettamiin vaatimuksiin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tätä varten Servicepoint tarvitsi syväluotaavan analyysin Venäjän lääketeollisuudesta, räätälöidäkseen palvelunsa kysyntää vastaavaksi.

Arvokasta kokemusta

Valitut SKOLKOVO:n MBA-opiskelijat työskentelivät projektin parissa lokakuusta 2016 maaliskuuhun 2017 asti, osana koulutusohjelmaansa, auttaakseen Servicepointia lisäämään Venäjän osaamistaan. SKOLKOVO:n koulutuksen ydin on ”oppimalla tekeminen”, millä tarkoitetaan opiskelijoiden osallistumista projekteihin ja kokemuksen kartuttamista käytännön työllä. Samalla esitellään omaa osaamista ja taitoja. Tämä kuvastui projektissa erinomaisesti. SKOLKOVO:n tarjoama asiantuntemus ja tieto lukuisista Venäjän teollisuudenaloista loi rohkaisevan ilmapiirin projektille ja auttoi Servicepointia pääsemään tavoitteisiinsa.

”Projektin aikana pääsimme ’elämään ja kokemaan’ Venäjän lääketeollisuusmarkkinat. Minulla oli projektia edeltävä aiempi viiden vuoden kokemus lääkelaitteistojen parista työskenneltyäni GE Healthcare -yrityksessä, mutta tämä projekti antoi meille silti haastetta, sillä se vaati voimakasta mukanaoloa ja yhteistyötä suurten asiantuntijaverkostojen kanssa”, kertoo Yana Rudenko, projektiin osallistunut SKOLKOVO:n MBA-opiskelija.

”Yhteistyö SKOLKOVO:n kanssa sujui erinomaisesti. SKOLKOVO:n opiskelijat olivat erittäin yhteistyökykyisiä ja osoittivat korkeaa ammatillista sekä kielellistä osaamista ja omistautumista. Suosittelemme ehdottomasti ohjelmaa ulkomaalaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Venäjän markkinoista”, sanoo Iiro Jantunen.

Positiiviset tulokset ja palaute ovat rohkaisseet Servicepointia ottamaan askeleen pidemmälle Venäjän pakkaus- ja serialisointiautomaatiomarkkinoilla. Kumppanuus maailmanlaajuisen serialisointiteknologiajohtajan, Systech Internationalin kanssa, tulee auttamaan yritystä tukemaan onnistuneesti Venäjän lääketeollisuutta päivittämään automaatiolaitteistonsa vaaditulle tasolle.

Iiro Jantunen
TkT, Teknologiajohtaja
Servicepoint Kuopio Oy
iiro.jantunen@servicepoint.fi
Securingindustry.com -verkkolehden toimittaja Phil Taylor on haastatellut Servicepointin teknologiajohtajaa, Iiro Jantusta Venäjän lääkkeiden serialisoinnin pilottiprojektista Servicepoint toteuttaa Santen Oy:n Tampereen tehtaan tuotantolinjoille kolme serialisointiprojektia Perinteisestä kunnossapitoalan yrityksestä jäljitettävyysratkaisujen toimittajaksi ja markkinajohtajaksi Servicepoint on avannut uuden toimipisteen Helsinkiin Alihankinta-messuilla Suomen suurimmassa teollisuuskylässä Servicepoint kutsui asiakkaansa nauttimaan Alahovin maalaistunnelmasta Nykyaikaista robottiosaamista käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla Lääkealan turvallisuuden palveluita yhteistyössä Servicepoint käyttää Siemensin TIA Portaalia teollisen internetin tuotantosovellutuksissa Packaging Europe Editorial: Problem Solving Solutions Auttamassa venäläisiä saamaan turvallisia lääkkeitä yhteistyöprojektissa SKOLKOVO:n kanssa Yhteistyörobotti, mukautuva kumppani piensarjatuotannon ja laboratorioiden tarpeisiin Securingindustry.com -verkkolehden toimittaja Phil Taylor haastatteli Servicepointin teknologiajohtajaa, Iiro Jantusta Servicepoint yhdisti jääkiekkohenkiset asiakkaansa Servicepoint ja Systech yhteisosastolla Pharm Connectissa Uusi CFO: Servicepoint on rakentanut aktiivisesti tulevaisuuttaan Viimeisimmät GS1-standardit käytössä serialisointiratkaisuissa Serialisointiosaamista Venäjälle yhteistyössä Skolkovo School of Managementin kanssa Satsaa elinkaaren alussa: standardoi pakkauslinjastojen komponentit ja ota käyttöön huollon etäyhteys