Uutiset

Esisuunnittelulla säästää merkittävän summan serialisointiprojektin loppukuluissa

06.06.2016

Serialisointiprojektin erityisvaatimukset kannattaa olla hyvin selkeinä projektin alusta alkaen, toteaa Servicepoint Oy:n projekti-insinööri Marko Karvonen. Hän varoittaa, että ”lattialla” tehtävät muutostyöt voivat tulla 4–5 kertaa kalliimmiksi kuin suunnittelupöydällä huomioidut muutostyöt. Esisuunnittelu nähdään liian usein lisäkustannuksena, josta säästetään – seuraukset voivat näkyä projektin loppukustannuksissa.

”Esisuunnittelu tulisi nähdä huippuinvestointina, jolla on onnistuneen kokonaisuuden kannalta iso merkitys. Projekti on tehokkaampi, kun määritykset ovat selkeitä. Esisuunnittelulla voidaan myös minimoida sekä teknisiä että taloudellisia riskejä”, kertoo Karvonen

Tekninen riski voi olla esimerkiksi jokin kriittinen laite tuotantolinjalla, jonka tuotannon tulppaantuminen voisi aiheuttaa merkittäviä tuotannon menetyksiä. Esisuunnitelussa tällainen riski tunnistetaan ja mietitään keinot, joilla laitteen toiminta voidaan varmistaa ja tarvittaessa monistaa.

Taloudellisia riskejä arvioitaessa selvitetään, kuinka paljon projektiin sitoutuisi asiakkaan pääomaa ja olisiko tuotantolinjojen automatisointi ylipäätään järkevä toteuttaa. Vaihtoehtona on myös tuotannon alihankinta.

”Esisuunnittelussa löydetään myös tuotannon pullonkauloja tai uusia, huomaamatta jääneitä mahdollisuuksia. Voi ilmetä, että on järkevämpää jättää jotkin toiminnot tehtäväksi ihmivoimin kuin automatisoida kaikkea. Esisuunnittelu toimii näin myös takaisinmaksunperusteena, kun on ensin selvitetty huolellisesti, mitä kannattaa automatisoida. Samalla lailla se toimii perusteena yrityksen päättäjille, miksi tuotantolinjoja täytyy uusia”, neuvoo Karvonen.

Turvallinen pakkaaminen erityisvaatimuksena

Karvonen oli viimeisimpänä vetämässä räjähdysherkän tuotteen turvallista pakkaamis- ja serialisointiprojektia. Kansainväliselle asiakkaalle tehty työ valmistui toukokuun lopulla.

”Päädyimme asiakkaan kanssa semiautomaattiseen ratkaisuun. Heillä on tuotannon alkupäässä hitaampia koneita, jotka eivät pysty tuottamaan tuotteita niin nopeasti, että tuotannon loppupääkin olisi ollut tarpeen automatisoida. Jo toimittamamme linjaston avulla tuotannon tehoa on mahdollista nostaa 50 prosenttia. Loppupään automatisointi voidaan tehdä myöhemmässä vaiheessa”, kuvailee Karvonen.

Erityisvaatimuksia projektissa oli paljon. Merkittävin huomioitava asia oli turvallisuus, sillä linjastolla käsitellään huomattavan riskin tuotteita.

”Esimerkiksi täyttöasema on suunniteltu niin, että herkkää materiaalia ei pääse puristumaan tai kertymään pölynä vaikkapa putkiin. Pöly on putkessa kuin kytevä putkipommi, joka räjähtää tulipalon sattuessa. Myös maadoitus (staattinen sähkö) ja pintalämpötilojen valvominen oli tehtävä suurella tarkkuudella”, kertoo Karvonen.

 

Iiro Jantunen
TkT, Teknologiajohtaja
Servicepoint Kuopio Oy
iiro.jantunen@servicepoint.fi