Uutiset

Kesät ovat kausihuoltojen kiireisintä aikaa

10.07.2019

Kesäkuukaudet ovat vuosihuoltojen kiireisintä aikaa useissa tuotantolaitoksissa ympäri Suomea. Huoltojen ajankohta ajoittuu yleisimmin toukokuun alusta syyskuun loppuun asti ja kestää asiakkaan tuotannon seisokista riippuen viikosta useampaan viikkoon. Asiakkaan tuotantoprosessin ja sesongin määrätessä ajankohdan, huolto on mahdollista toteuttaa myös muuna ajankohtana. Kun huollon ajankohta on viimein tiedossa, tehokkaan huollon toteuttamisen kannalta huolellinen ennakkosuunnittelu on onnistumisen peruspilareita. Hyvin suunniteltu huolto ajoissa tilattuine varaosineen saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä huollon aikana ja käyntiinlähdön yhteydessä.

Servicepoint tarjoaa asiakkailleen palveluja ja työkaluja huollon organisointiin sekä käytännön toteutukseen. Huoltosuunnittelumme pohjautuu huoltokohteiden hyvään tuntemukseen ja yhteiseen suunnitteluun asiakkaan kanssa. Huoltopalveluidemme asiantuntijat suunnittelevat asiakkaan koneiden ja laitteiden huolto-ohjelmakokonaisuuden, joka usein muodostuu myös useasta koneesta ja laitteesta.

Servicepointin huolto- ja kunnossapito-osaaminen jakautuu monipuolisesti elintarvike-, kemian- ja puu-, metsäteollisuuden eri tarpeisiin. Vuosien kartuttamalla ammattitaidolla, huollot on mahdollista tehdä joustavasti ja kustannustehokkaasti. Huolto ja korjauspalvelumme piiristä löytyvät niin itse valmistamamme koneet ja laitteet kuin muiden valmistajien valmistamat koneet ja laitteet. Servicepointin asiantuntemus on myös käytössä asiakkaan vaativissa huolto-, kalibrointi- ja käyttöönottoprojekteissa. Asiakkaan tarpeiden mukaan Servicepoint huolehtii huollosta kokonaisvaltaisesti oman huoltotiiminsä voimin tai tarjoaa asiakkaan avuksi huoltojen toteutukseen tarvittavan määrän asiantuntevia ammattilaisia, jotka toimivat osana asiakkaan huoltotiimiä. Palvelemme asiakasta myös varaosahankinnoissa.

”Kesät ovat kiireisintä aikaa huoltoasiantuntijoidemme varaustilanteissa. Kalenterit täyttyvät melko lailla jo kevään aikana asiakkaamme varatessa henkilöstömme toteuttamaan suunniteltuja kausihuoltojaan ja mahdollisia samaan aikaikkunaan suunniteltuja laite- ja järjestelmämodernisointeja. Mutta mahtuu mukaan myös ennakoimattomia huoltokäyntejäkin, joilla autamme asiakasta saamaan tuotannon ripeästi taas käyntiin”, kertoo Marko Härkönen, joka vastaa Servicepointin huolto- ja kunnossapitopalveluiden myynnistä ja johtamisesta.

Kausihuoltojen lisäksi laadimme asiakkaan tarpeiden mukaiset huolto-ohjelmat, etsimme viat ja päivystämme huoltoseisokkien ja käyttöönoton aikana. Tarjoamme myös ennakoivaa tuotannonsuunnittelupalvelua, jonka avulla voidaan varmistaa tuotantolaitteiden häiriötön toiminta ja pidentää niiden elinkaarta. Tarjoamme myös korjaavaa, parantavaa ja ennakoivaa tuotannon ylläpitosuunnittelua, jolla varmennetaan tuotantolaitteiden toiminta, pidennetään laitteiden elinkaarta sekä nostetaan tuottavuutta. Ylläpitävillä toiminnoilla seisokkiajat lyhenevät ja mahdolliset prosessimuutokset helpottuvat.

Servicepointilla on useiden vuosien kokemus huolto- ja kunnossapitotoiminnasta eri toimialoilla ja kokoluokissa toimivien asiakkaiden parissa. Vankka kokemuksemme automaatiolaitteiden parista varmistaa sen, että kaikki muutokset tehdään ammattitaidolla ja kaikki tehdyt muutokset ja korjaukset täyttävät korkeat tuotantostandardimme. Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti mm. konesiirroissa, modernisoinneissa ja uudisasennuksissa, niin sähköautomaation kuin mekaanisen osuuden osalta.

Marko Härkönen
Avainasiakaspäällikkö
Servicepoint Kuopio Oy
marko.harkonen@servicepoint.fi