Uutiset

Lääkealan turvallisuuden palveluita yhteistyössä

29.06.2017

Kuopiolaiset lääkealan palveluyhtiöt Servicepoint, Medfiles ja Newicon aloittavat yhteistyön lääkkeiden tuotanto- ja toimitusketjun turvallisuuden varmistamiseksi.  Yhteistyökumppanit tarjoavat toimialojensa edelläkävijöinä yhdessä lääkealalle verkostona laajan palvelukokonaisuuden lääkkeiden kehityksen, valmistuksen ja käytön turvallisuuden varmistamiseksi lääketutkimuksesta aina potilaalle saakka.

”Servicepoint tarjoaa lääkevalmistajille automaattisia serialisoivia pakkausjärjestelmiä täyden palvelun avaimet käteen -projekteina. Automaatioaste räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja tuotannon kapasiteetin mukaan. Seuraamme tarkasti lainsäädännön kehitystä markkina-alueilla tarjotaksemme asiakkaillemme ajantasaista palvelua”, kertoo Servicepointin toimitusjohtaja Pekka Hoffrén. ”Tarjoamme myös täyden huolto- ja kunnossapitopalvelun. Laajan kokemuksemme ansiosta voimme aina tarjota kustannustehokkaimman ratkaisun myös olemassa olevan tuotantolinjan päivitys- ja uudistustarpeisiin. Servicepoint näkee yhteistyömme vastaavan lääkealan tarpeisiin.”

Medfiles tarjoaa tutkimus- ja tuotekehityspalveluja lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden, elintarvikkeiden ja ravintovalmisteiden parissa toimiville yrityksille sekä terveydenhoitoalan ja siihen liittyvien toimialojen yrityksille. ”Tuotamme kaikki palvelut saman katon alta, joten toimeksiantojen hoitaminen käy nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti.  Palveluvalikoimaamme kuuluvat lääketurvapalvelut, kliiniset lääketutkimukset (vaiheet I-IV), lääkekehitys- ja analytiikkapalvelut, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevat tutkimukset, elintarvike- ja ravitsemustutkimukset, myyntilupa-asiat (ihmis- ja eläinlääkkeet, elintarvikkeet ja ravintolisävalmisteet), sekä terveystaloustieteeseen ja markkinoillepääsyyn (market access) liittyvät palvelut. Yhteistyömme täydentää laajaa palvelukokonaisuuttamme entistäkin pidemmälle”, kertoo Medfilesin toimitusjohtaja Tuija Keinonen.

Terveysteknologia-alan yritys NewIcon Oy kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja uudenaikaisia automaatioon perustuvia lääkkeiden varastointi- ja jakelujärjestelmiä. ”Tuotteemme ja palvelumme tehostavat apteekkien ja sairaaloiden lääkehuoltoa ja parantavat potilasturvallisuutta. Yhteistyön myötä uskomme saavuttavamme paremmin myös aasialaisia lääkehuollon ammattilaisia, jotka tahtovat kehittää toimintaansa kanssamme”, kertoo Newiconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen.

Yritykset odottavat synnyttävänsä uusia tuote- ja palveluinnovaatioita yhdistämällä osaamistaan. Yhtiöiden päätoimipaikat sijaitsevat Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston kampusalueella kävelymatkan päässä toisistaan. Alueella toimii myös useita lääkeyrityksiä sekä esimerkiksi valtiollisista toimijoista Fimea, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja VTT.

Lisätietoja antavat:

Iiro Jantunen, TkT, teknologiajohtaja, Servicepoint Oy

Tuija Keinonen, FaT, toimitusjohtaja, Medfiles Oy
tuija.keinonen@medfiles.eu +358505551541

Ossi Parviainen, toimitusjohtaja, Newicon Oy
ossi.parviainen@newicon.fi +358505497656

Servicepoint on Pohjoismaiden johtava serialisointiautomaatiotoimittaja ja toimii koko Euroopassa ja Venäjällä. Servicepointin lääketeollisuuden automaatio-osaamisen juuret juontavat 30 vuoden päähän. Kuopiossa sijaitseva yritys on erikoistunut teollisuuden automaatioprojekteihin, kunnossapitoon ja robottisovellutuksiin. Servicepoint on automatisoinut satoja eri teollisuuden alojen tuotantolinjoja, mukaan lukien lääketeollisuus ja lääkinnällisten välineiden valmistus.

Medfiles on Pohjoismaiden johtava palveluyritys (CRO) palveluvalikoimalla mitattuna. Medfilesin tutkimus- ja tuotekehitysosaamisen juuret juontavat 30 vuoden päähän. Kuopiossa pääpaikkaansa pitävä yritys on erikoistunut palvelemaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden sekä elintarvikkeiden ja ravitsemustuotteiden parissa toimivia yrityksiä, jotka tarvitsevat yhteistyökumppanin tuotekehitykseen, laboratorioanalytiikkaan, QP-sertifiointiin (GMP-sertifioidut laboratoriot), kliinisiin lääketutkimuksiin, myyntilupahallintoon, terveystaloustieteeseen tai lääketurvaan. Medfilesilla on laaja verkosto useissa Euroopan maissa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa voidaksemme vastata asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

10-vuotias NewIcon Oy on keskittynyt lääkehuollon automaatioratkaisuihin. Yhtiön kehittämät ja valmistamat lääkevarastoautomaatit, älylääkekaapit ja suonensisäisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen tarkoitetut robotit perustuvat teolliseen automaatioon ja digitalisaatioon. Yhtiö on ylpeä yli 100 toimittamastaan automaatioratkaisusta, jotka se on myynyt Suomen lisäksi muun muassa Tanskaan, Israeliin ja Venäjälle. NewIcon, sen tytäryhtiöt ja jakelukumppanit myyvät tuotteita yli kymmeneen eurooppalaiseen ja aasialaiseen maahan.

Iiro Jantunen
TkT, Teknologiajohtaja
Servicepoint Kuopio Oy
iiro.jantunen@servicepoint.fi
Securingindustry.com -verkkolehden toimittaja Phil Taylor on haastatellut Servicepointin teknologiajohtajaa, Iiro Jantusta Venäjän lääkkeiden serialisoinnin pilottiprojektista Servicepoint toteuttaa Santen Oy:n Tampereen tehtaan tuotantolinjoille kolme serialisointiprojektia Perinteisestä kunnossapitoalan yrityksestä jäljitettävyysratkaisujen toimittajaksi ja markkinajohtajaksi Servicepoint on avannut uuden toimipisteen Helsinkiin Alihankinta-messuilla Suomen suurimmassa teollisuuskylässä Servicepoint kutsui asiakkaansa nauttimaan Alahovin maalaistunnelmasta Nykyaikaista robottiosaamista käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla Lääkealan turvallisuuden palveluita yhteistyössä Servicepoint käyttää Siemensin TIA Portaalia teollisen internetin tuotantosovellutuksissa Packaging Europe Editorial: Problem Solving Solutions Auttamassa venäläisiä saamaan turvallisia lääkkeitä yhteistyöprojektissa SKOLKOVO:n kanssa Yhteistyörobotti, mukautuva kumppani piensarjatuotannon ja laboratorioiden tarpeisiin Securingindustry.com -verkkolehden toimittaja Phil Taylor haastatteli Servicepointin teknologiajohtajaa, Iiro Jantusta Servicepoint yhdisti jääkiekkohenkiset asiakkaansa Servicepoint ja Systech yhteisosastolla Pharm Connectissa Uusi CFO: Servicepoint on rakentanut aktiivisesti tulevaisuuttaan Viimeisimmät GS1-standardit käytössä serialisointiratkaisuissa Serialisointiosaamista Venäjälle yhteistyössä Skolkovo School of Managementin kanssa Satsaa elinkaaren alussa: standardoi pakkauslinjastojen komponentit ja ota käyttöön huollon etäyhteys