Uutiset

Opiskelijoiden Servicepoint

05.09.2018

Perinteisten kesätyö- ja harjoittelupaikkojen ohella Servicepoint tarjoaa mahdollisuuden eri koulutusalojen opiskelijoille suorittaa opintoihinsa liittyviä projekteja sekä opinnäytetöitään, jotka palvelevat niin yritystä kuin opiskelijaa tämän uralla. Toisen vuosikurssin opiskelijat Jasmin Ahonen ja Mikko Nygård Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta tekivät projektin yhteistyössä Servicepointin kanssa kevään ja kesän aikana. Servicepointin edustajana ja projektin valvojana toimi Iiro Jantunen.

Ajatus yhteistyöstä tuli sattumien kautta. Servicepointin automaatiopalveluiden ja -tuotteiden myyntipäällikkö Olli Kemppinen oli nähnyt aiemmin sovellutuksia, joissa oli yhdistetty autonomisesti liikkuvan Mobile Industrial Robots (MiR) kuljetusrobotin ja Universal Robots yhteistyörobotin ominaisuuksia. Tästä syntyi ajatus kokeilla vastaavanlaista toteutusta Servicepointilla, jolloin voitaisiin selvittää paremmin molempien robottien käyttömahdollisuudet ja saataisiin käsitys siitä mihin molemmat robotit kykenevät. Tämä nähtiin erityisesti mahdollisuutena ohjelmoinnista ja robotiikasta kiinnostuneille opiskelijoille kehittää omaa osaamistaan.

”Tulin itse asiassa työhaastatteluun, jonka yhteydessä puheeksi tulivat myös koulussa tehdyt projektit ja lopulta parityö joka oli tuolloin alkamassa yliopistolla”, kertoo Ahonen projektin idean syntymästä. ”Oli sattumaa, että samalla viikolla yliopistolla oli juuri puhuttu parityöstä, ja puhe kääntyikin siihen olisiko minun mahdollista toteuttaa työparini kanssa projekti Servicepointille.” Yleensä opiskelijat tekevät toisen vuoden aikaan opintoihinsa liittyvän parityön koulun antamien ohjeiden ja aihepiirin mukaisesti, mutta myös koulun ulkopuolella yrityksille tehtävä työ on mahdollinen. ”Aikataulullisesti projektin tarve Servicepointin osalta sekä koulun aikataulu osuivat sopivasti yhteen ja pääsimme samalla konkreettisesti tutustumaan robottisovellutuksiin”, Nygård jatkaa.

Tietojenkäsittelytieteidenlaitoksella opiskelu ei ole ollut opiskelijoille este tutustua robotiikkaan opintojen aikana. ”Kyseessä oli tosin iso hyppy luokkaympäristöstä teollisuusmaailmaan. Tämä kävi selväksi hyvin nopeasti aloitettuamme projektin.” Ennen projektin alkua Ahosella ja Nygårdilla oli mahdollisuus osallistua Mobile Industrial Roboticsin järjestämään koulutukseen, jossa he pääsivät tutustumaan robotin käyttöominaisuuksiin. ”Koulutuksen jälkeisten ensimmäisten projektiviikkojen aikana meille molemmille syntyi käsitys siitä, mihin MiR ja UR kykenevät ja pääsimme suunnittelemaan projektia niin, että se hyödyttäisi molempia osapuolia”, Ahonen ja Nygård kertaavat projektin alkuvaiheita.

Muutakin kuin vain ohjelmointia

Projektin aikana molemmat opiskelijat pääsivät tutustumaan uuteen toimintaympäristöönsä. ”Ideana oli yhdistää UR yhteistyörobotin käytettävyys tavaroiden siirtelyssä MiR kuljettimen itsenäiseen liikkumiseen eri pisteiden välillä. Tekemämme ohjelman idea on varsin yksinkertainen. Ohjelma alkaa sillä, että käyttäjältä kysytään tarpeesta paketin noutoon. Jos tarve ilmenee, kirjoitettu ohjelma lähettää MiR:in lataustelakalta pisteeseen A. Yhteistyörobotti poimii paketin tarttujan avulla ja siirtää sen robotin edessä olevalle kuljetustasolle. Tämän jälkeen MiR kulkee itse määrittämäänsä reittiä pitkin pisteeseen B, jossa yhteistyörobotti poimii paketin tasolta ja laskee sen hallitusti haluttuun kohtaan. Tätä toimintoa voidaan toistaa loputtomasti”, Ahonen ja Nygård selittävät.

Universal Robots -yhteistyörobotiin on ohjelmoitu tietyt pisteet (eng. waypoint) joiden avulla robotti tietää missä vaiheessa sen tulee esimerkiksi liikuttaa itse tarttujaa tai kääntää itseään tietyn nivelen akselin ympäri. ”Ohjelma on tässä vaiheessa hyvin yksinkertainen, mutta sitä voi jatkossa vaikka kehittää niin, että robotti poimii esimerkiksi viisi pakettia kerralla mukaansa ja kuljettaa ne useammille pisteille.”

Projektissa oli omat haasteensa mutta esimerkiksi UR yhteistyörobotin kattava käyttöopas ja nopeasti toiminut tekninen tuki auttoivat opiskelijoita selättämään eteen nousseet ongelmat. Lisäksi Servicepointin työntekijöistä oli apua hankalissa tilanteissa. ”Kokonaisuutena projekti noudatti melko normaalia projektikaarta ja oli mukava toteuttaa, varsinkin onnistumisien kautta”, Nygård summaa lopuksi.

Mahdollisuus kartuttaa osaamista ja jatkaa Servicepointilla

Projektin jälkeen Ahonen on jatkanut robotiikkaharjoittelijana Servicepointilla. Ahonen on erikoistunut Universal Robots yhteistyörobotteihin ja hän onkin päässyt kouluttamaan asiakkaita sekä UR:n että MiR:n robottien parissa. ”Ajattelin että robotiikka on ns. matalan tason hommaa, mutta todellisuudessa se onkin todella pitkälle vietyjä järjestelmiä, joiden helppous yllätti. Ohjattavuus esimerkiksi matkapuhelimella oli positiivinen yllätys.”

Servicepoint haluaa antaa eri alan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoihinsa liittyviä projekteja, kursseja tai opinnäytetöitä. Tulevaisuudessa projekteista kiinnostuneita Ahonen ja Nygård neuvovat lähestymään rohkeasti Servicepointia ja esittämään omia ideoita sekä kysymään yritykseltä suoraan mahdollisista kehityskohteista. Servicepointin henkilöstöltä löytyy kokemusta laidasta laitaan ja molemminpuolinen ideointi voi tuoda uusia näkökulmia projektiin tai opinnäytetyöhön.

Iiro Jantunen
TkT, Teknologiajohtaja
Servicepoint Kuopio Oy
iiro.jantunen@servicepoint.fi