Uutiset

Servicepoint käyttää Siemensin TIA Portaalia teollisen internetin tuotantosovellutuksissa

21.06.2017

Servicepoint ja Siemens järjestivät yhdessä koulutuksen Servicepointin työntekijöille uuden TIA Portaalin mahdollisuuksista robottiohjelmoinnissa. TIA (Totally Integrated Automation) Portal on ohjelmointityökalu Siemensin logiikoille, paneeleille ja moottorikäytölle, jotka on suunniteltu nopeuttamaan, helpottamaan ja tehostamaan ohjelmasuunnittelua. Portaalilla voidaan ohjata toimilaitteita ja toimilaitteiden kokonaisuuksista koostuvia tuotantosoluja tai muita kokonaisuuksia. Portaali yhdistää niin ohjelmoitavat logiikat, visualisoinnin, käytön, turvatekniikan kuin väyläliittymät. Käyttöliittymä on helposti omaksuttavissa ja vuorovaikutteinen, ja näin ollen käyttäjä pystyy itse helposti tekemään helpon ohjelmistoarkkitehtuurin avulla automaatio- ja käyttösovellukset.

”Tarkoitus on tarjota asiakkaalle ja loppuasiakkaalle TIA Portaalin kautta ohjelmoitu robottisysteemi. Järjestelmä antaa lisäarvoa robottisolun ohjauksen hallintaan ja kommunikaatiopolku on periaatteessa helppo ottaa käyttöön. Suomessa Servicepointin koulutus on ensimmäisiä koulutustapahtumia”, kertoo Siemensin kouluttaja Timo Laakso.

Käytännön kokemusta harjoittelun avulla

Servicepointin ohjelmoijat pääsivät kokeilemaan, kuinka KUKA robotti saadaan työskentelemään helposti TIA Portal ohjelmointityökalun kautta ja näin vähennetään ohjelmointiin tarvittavia resursseja. Tähän asti ohjelmoitavat robotit ovat toimineet erillisenä kokonaisuutena omassa ”maailmassaan”. Uuden ohjelmointityökalun tavoitteena on tuoda robotti lähemmäksi käyttäjäänsä tekemällä ohjelmoinnista helpompaa kokemattomallekin robottiohjelmoijalle, auttamalla tätä rakentamaan nopeasti logiikka- ja käyttöliittymäprojekteja. Robotin kontrolleria ei jatkossa välttämättä tarvita, vaan käyttöliittymä siirtyy Siemensin paneeliin.

”TIA Portaalia käytetään yleisesti tehdasympäristöissä, joissa Siemensin logiikat ovat käytössä, mutta esimerkiksi Suomessa, koulutuksessa käytettyä mxAutomation ohjelmistoa ei ole vielä käytetty robotin ohjaamiseksi logiikan kautta”, kertoo koulutukseen osallistunut Servicepointin robottiohjelmoija Kyösti Mäkinen. Koulutuksessa käytetyn mxAutomationin avulla robotin ohjelmointi voidaan siirtää logiikassa tehtäväksi, eli ohjelmistolla halutaan keskittää kaikki ohjelmointityö logiikkaan, jotta ei olisi ns. kahta erillistä toimijaa (logiikka ja robotti) automaatiosolussa. Tämä helpottaa suuresti ohjelmointia sekä solun käyttöönottoa asiakkaan tiloissa.

”Asiakkaat eivät näe robottia enää pelotteena joka vaatii mutkikkaita toimenpiteitä käyttöä varten. Robotti- sekä logiikkaohjelmoijan sijasta logiikkaohjelmoija voi hoitaa itsenäisesti myös robotin. Erityisesti teollisuudessa tämä laskee kynnystä ottaa järjestelmä käyttöön, sillä teollisuuden parista löytyy logiikkaohjelmoijia, ja samalla työkustannukset laskevat”, toteaa Kari Louhisuo.

Servicepoint on Siemensin virallinen yhteistyökumppani ja KUKA robottien virallinen jälleenmyyjä. Yritys toimittaa robotit asiakkaille käyttöönotettuina. Servicepoint tarjoaa myös huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä voi ohjelmoida robotit uudelleen tarpeen mukaan.

Lisätietoja: 
Kari Louhisuo
Chief Operating Officer
+358 44 7868 203
kari.louhisuo@servicepoint.fi

Iiro Jantunen
TkT, Teknologiajohtaja
Servicepoint Kuopio Oy
iiro.jantunen@servicepoint.fi
Securingindustry.com -verkkolehden toimittaja Phil Taylor on haastatellut Servicepointin teknologiajohtajaa, Iiro Jantusta Venäjän lääkkeiden serialisoinnin pilottiprojektista Servicepoint toteuttaa Santen Oy:n Tampereen tehtaan tuotantolinjoille kolme serialisointiprojektia Perinteisestä kunnossapitoalan yrityksestä jäljitettävyysratkaisujen toimittajaksi ja markkinajohtajaksi Servicepoint on avannut uuden toimipisteen Helsinkiin Alihankinta-messuilla Suomen suurimmassa teollisuuskylässä Servicepoint kutsui asiakkaansa nauttimaan Alahovin maalaistunnelmasta Nykyaikaista robottiosaamista käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla Lääkealan turvallisuuden palveluita yhteistyössä Servicepoint käyttää Siemensin TIA Portaalia teollisen internetin tuotantosovellutuksissa Packaging Europe Editorial: Problem Solving Solutions Auttamassa venäläisiä saamaan turvallisia lääkkeitä yhteistyöprojektissa SKOLKOVO:n kanssa Yhteistyörobotti, mukautuva kumppani piensarjatuotannon ja laboratorioiden tarpeisiin Securingindustry.com -verkkolehden toimittaja Phil Taylor haastatteli Servicepointin teknologiajohtajaa, Iiro Jantusta Servicepoint yhdisti jääkiekkohenkiset asiakkaansa Servicepoint ja Systech yhteisosastolla Pharm Connectissa Uusi CFO: Servicepoint on rakentanut aktiivisesti tulevaisuuttaan Viimeisimmät GS1-standardit käytössä serialisointiratkaisuissa Serialisointiosaamista Venäjälle yhteistyössä Skolkovo School of Managementin kanssa Satsaa elinkaaren alussa: standardoi pakkauslinjastojen komponentit ja ota käyttöön huollon etäyhteys