Uutiset

Servicepoint testaa ”omalla lattialla” – asiakkaan tuotantokatkoksen kustannukset minimiin

04.04.2016

Onnistuneen serialisointiprojektin yksi tärkeimmistä mittareista on raha; kuinka tuotantokatkoksesta aiheutuvat kustannukset saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä. Loppukustannuksiin vaikuttavat oleellisesti myös serialisointilaitteiston luotettavuus ja tuotantolinjaan integroitujen laitteiden käyttöympäristö, joka on tehokkaimmillaan hyvin käyttäjäystävällinen.

Serialisointilaitteen integrointi pakkausautomaatioon on serialisointiprojektin kriittisin vaihe, sillä pitkittyessään tuotantokatkos aiheuttaa satojen tuhansien eurojen lisäkustannukset. Työ on hoidettavissa kustannustehokkaasti noin neljässä viikossa.

”Testaamme laitteistot aina omalla lattialla, jotta toimitettava laite on valmiiksi testattu ja nopea integroida tuotantolinjaan. Näin linjan alasajoaika on mahdollisimman lyhyt, kertoo Servicepointin projektipäällikkö Tuomas Lehtelä.

Projektin toteutukseen kannattaa varata riittävästi aikaa, jotta tarvittavat vaiheet voidaan toteuttaa riittävällä huolellisuudella. Erityisesti esiselvityksellä ja suunnittelulla, mutta myös testausvaiheella, on suuri merkitys lopputulokseen.

”Testausvaihe tehtaallamme kannattaa ajatella koulutustilaisuutena, jonka opeista on hyötyä tuotannossa, kun serialisointi on oikeasti toiminnassa. Esimerkiksi alkuvuodesta 2016 teimme testauksia ja samalla lääketeollisuuden asiakkaamme sai arvokasta oppia laitteiston käytöstä erilaisissa ongelmatilanteissa”, toteaa Lehtelä.

Riittävät lähtötiedot helpottavat suunnittelua 

Laadukkaasta suunnittelusta ja testauksesta huolimatta yllätyksiäkin voi tulla matkaan, etenkin jos lähtötiedoissa on puutteita. Tärkeää on, että pakkausautomaatio suunnitellaan ja testataan kaikilla pakattavilla tuotteilla, jotta mahdolliset kriittiset ominaisuudet voidaan huomioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

”Mainitsemassani projektissa tuli yllätyksenä se, että joidenkin lopullisten tuotteiden paino ylitti testimateriaalin painon. Odottamattoman suuren painon vuoksi jouduimme tekemään ohjelmistoon muutoksia vielä asiakkaan tiloissa, jotta saimme poikkeavat tuotteet toimimaan luotettavasti linjalla. Tässä muutoksessa saumaton asiakasyhteistyö oli erittäin tärkeässä roolissa”, kertoo Lehtelä.

Lääkeväärennösdirektiivi kääntyi eduksi 

Servicepoint vastasi projektissa kahden tuotantolinjan loppupään pakkausautomaatiosta, joista toiseen integroitiin laatikointi- ja lavauslaitteiston lisäksi serialisointilaitteistot. Toisen linjan pakkausautomaatioon rakennettiin valmius serialisointilaitteistojen integrointiin.

Serialisointivaatimukset nähtiin asiakkaan puolelta mahdollisuutena investoida samalla pakkausautomaatioon ja näin tehostaa tuotantoa. Laaja kokonaisuus on käyttövalmis toukokuussa 2016.

”Tällainen toteutus on mahdollista tehdä 6–8 kuukaudessa riippuen projektin monimuotoisuudesta ja sisällöstä. Tässä aikaa kului perusprojektia enemmän, koska teimme asiakkaan kanssa kehitystyötä erityisesti tuotantoprosessiin. Mietimme yhdessä esimerkiksi linjan eri toiminnallisuuksia, jotta ne pelaisivat parhaalla mahdollisella tavalla yhteen tuotannossa ja etenkin poikkeustilanteissa. Tätä tietoa voimme hyödyntää myös seuraavissa projekteissamme”, kiittelee Lehtelä.

Servicepoint tuotti projektin eri vaiheet omana työnä – alihankintaan ei ollut tarvetta.

”Projektinhallinnan kannalta oli erittäin arvokasta ettei toiminta riippunut kolmansista osapuolista. Tällä saavutettiin ketteryyttä eri palveluissa. Lisäksi asiakkaan oma projektinhoito sujui kevyemmin, kun me tarjosimme kokonaisuuden”, tietää Lehtelä.

Laitteet toimivat linjastolla saumattomasti yhteen

Lehtelä painottaa serialisoinnin saumatonta, luotettavaa, laadukasta ja käyttäjäystävällistä integrointia tuotantolinjaan. Saumaton viittaa siihen, kuinka serialisointitoiminnot tulee yhdistää pakkausautomaatioon. Luotettavuus ja laadukkuus perustuvat virheiden minimointiin. Laitteiston teknisen luotettavuuden on oltava korkea.”

”Käyttäjäystävällisyys puolestaan näkyy laitteen käyttöympäristön toimivuutena. Jotta käyttäjä selviytyy itsenäisesti ja nopeasti jopa mahdollisista virhetilanteista, käyttöliittymä on tehtävä mahdollisimman yksinkertaiseksi ja eri laitteet toimimaan mahdollisimman hyvin yhteen”, kuvailee Lehtelä.

Lehtelä nostaa esiin myös laitteiston helpposäätöisyyden, jolla on niin ikään merkitystä tuotannon kustannustehokkuuteen. Työvuoroihin voi kuulua useita tuotevaihtoja päivässä, mikä on huomioitu Servicepointin teknisissä ratkaisuissa. Vaihtoajat on pyritty minimoimaan. Sillä on iso painoarvo asiakkaalle. ”Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että saavutimme projektin päätavoitteet varsin mallikkaasti. Integroimme serialisointitoiminnot saumattomasti pakkausautomaatioon, jolla saimme aikaan luotettavan ja käyttäjäystävällisen käyttöympäristön. Projektin onnistumisista suuri kiitos kuuluu hyvin sujuneelle tiimityölle niin talon sisällä kuin asiakkaan kanssa.”

Lisätietoa:
Puh. 044 7868 500
Sähköposti: sales@servicepoint.fi

Iiro Jantunen
TkT, Teknologiajohtaja
Servicepoint Kuopio Oy
iiro.jantunen@servicepoint.fi