Uutiset

Viimeisimmät GS1-standardit käytössä serialisointiratkaisuissa

14.02.2017

Servicepoint on liittynyt standardointiorganisaatio GS1:n Partner Networkiin, joka auttaa esimerkiksi lääkeyhtiöitä löytämään luotettavia kumppaneita serialisointiprojekteihinsa. Servicepoint hyödyntää GS1-standardeja Systech UniSeries -serialisointijärjestelmäratkaisuissa sekä asiakaskohtaisissa merkintä- ja jäljitettävyysratkaisuissa.

”Kuulumalla GS1 Partner Networkiin saamme arvokasta ensikäden tietoa GS1 järjestelmän kehittymisestä ja soveltamisesta serialisointijärjestelmäratkaisuissamme sekä asiakaskohtaisissa merkintä- ja jäljitettävyysratkaisuissamme”, sanoo Servicepointin teknologiapäällikkö Manu Pernu.

Serialisoidut lääkepakkaukset koodataan ja merkitään GS1-standardien mukaisilla sovellustunnuksilla, jotka  kertovat esimerkiksi tuotteen GTIN-tuotetunnuksen ja sarjanumeron. Tietoihin voidaan lisätä monenlaista muutakin tietoa. Sovellustunnukset toimivat logistiikkaketjun tietojärjestelmissä kansainvälisenä kommunikointikielenä, millä varmistetaan lääkepakkausten jäljitettävyys.

Myös kaikki ylemmät pakkaustasot kuten laatikot ja lavat voidaan koodata ja merkitä vastaavasti.  Serialisointijärjestelmäratkaisussa luodaan jäljitettävyyttä varten tietomalli, jossa yhdistetään kaikki alemman pakkaustason yksilölliset koodit ylemmän tason pakkaustiedoiksi. Prosessista käytetään nimeä aggregointi.

Tämä kansainvälinen tietojärjestelmä mahdollistaa lääkepakettien jäljitettävyyden koko tilaus- ja toimitusketjun ajan. Myös esimerkiksi lääkkeiden sairaalajakelu potilaille on turvallisempi ja virheettömämpi, kun lääkkeet, hoitohenkilöstö ja potilaat kytketään GS1 standardien mahdollistamalla tavalla samaan tietojärjestelmään.
GS1 on globaali voittoa tavoittelematon standardointiorganisaatio. GS1 järjestelmää hyödyntää maailmanlaajuisesti yli 1,4 miljoonaa yritystä. Lisäksi GS1-tunniste on joka päivä mukana yli 6 miljardin kauppatapahtuman kirjaamisessa ja välittämisessä.

Lisätietoa:
Manu Pernu
Technology Manager
Servicepoint Kuopio Oy
Puh. +358 44 7868 212
manu.pernu(a)servicepoint.fi

Iiro Jantunen
TkT, Teknologiajohtaja
Servicepoint Kuopio Oy
iiro.jantunen@servicepoint.fi
Securingindustry.com -verkkolehden toimittaja Phil Taylor on haastatellut Servicepointin teknologiajohtajaa, Iiro Jantusta Venäjän lääkkeiden serialisoinnin pilottiprojektista Servicepoint toteuttaa Santen Oy:n Tampereen tehtaan tuotantolinjoille kolme serialisointiprojektia Perinteisestä kunnossapitoalan yrityksestä jäljitettävyysratkaisujen toimittajaksi ja markkinajohtajaksi Servicepoint on avannut uuden toimipisteen Helsinkiin Alihankinta-messuilla Suomen suurimmassa teollisuuskylässä Servicepoint kutsui asiakkaansa nauttimaan Alahovin maalaistunnelmasta Nykyaikaista robottiosaamista käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla Lääkealan turvallisuuden palveluita yhteistyössä Servicepoint käyttää Siemensin TIA Portaalia teollisen internetin tuotantosovellutuksissa Packaging Europe Editorial: Problem Solving Solutions Auttamassa venäläisiä saamaan turvallisia lääkkeitä yhteistyöprojektissa SKOLKOVO:n kanssa Yhteistyörobotti, mukautuva kumppani piensarjatuotannon ja laboratorioiden tarpeisiin Securingindustry.com -verkkolehden toimittaja Phil Taylor haastatteli Servicepointin teknologiajohtajaa, Iiro Jantusta Servicepoint yhdisti jääkiekkohenkiset asiakkaansa Servicepoint ja Systech yhteisosastolla Pharm Connectissa Uusi CFO: Servicepoint on rakentanut aktiivisesti tulevaisuuttaan Viimeisimmät GS1-standardit käytössä serialisointiratkaisuissa Serialisointiosaamista Venäjälle yhteistyössä Skolkovo School of Managementin kanssa Satsaa elinkaaren alussa: standardoi pakkauslinjastojen komponentit ja ota käyttöön huollon etäyhteys